KONTAKT

Sídlo firmy SVAPO, s.r.o.
Skořepka 336/15, 602 00 Brno
spisová značka: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 19149

Skladovací prostory na adrese
Skořepka 336/15, 602 00, Brno

Telefon / fax: +420 603112856 a +420 605268716

E-mail: svapo@volny.cz

Údaje pro fakturaci:
IČO: 607 50 006
DIČ: CZ60750006

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
č. ú. : 215657720/0300